Regulamin udostępniania

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH PRZEZ PAPIESKI INSTYTUT STUDIÓW KOŚCIELNYCH W RZYMIE

 

1. Materiały archiwalne przechowywane w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych (zwanym dalej: Instytutem) udostępnia się w czytelni od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-14.00 i 15.00-19.00.

2. Osoba przystępująca do korzystania z materiałów archiwalnych w czytelni Instytutu wypełnia Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego dostępnego w czytelni i na stronie internetowej Instytutu – pisk.jezuici.pl

3. Informacje o materiałach archiwalnych, niezbędne do złożenia zamówienia, użytkownik wyszukuje samodzielnie.

4. Do dyspozycji użytkownika są pomoce ewidencyjno-informacyjne: spis zespołów, inwentarze, spisy robocze.

5. Archiwalia udostępniane są wyłącznie na podstawie złożonego zamówienia (rewersu) dostępnego w czytelni i na stronie internetowej Instytutu.

6. Użytkownik może zamówić jednorazowo 3 jednostki archiwalne.

7. Użytkownika obowiązuje wyjątkowa troska i dbałość o materiały archiwalne.

8. Po każdorazowym zakończeniu pracy użytkownik jest zobowiązany do zwrotu archiwaliów w należytym porządku, nie ingerując w ich wewnętrzny układ.

9. Wynoszenie poza pomieszczenie czytelni materiałów archiwalnych i pomocy ewidencyjno-informacyjnych przez użytkownika jest zabronione

10. Zakazuje się spożywania napoi lub pożywienia na terenie czytelni.

11. Użytkownik może nieodpłatnie wykonać kopie materiałów archiwalnych własnym sprzętem za zgodą i pod kontrolą wyznaczonej przez Instytut osoby.

12. Warunkiem publikowania lub prezentowania reprodukcji archiwaliów pochodzących z zasobu Instytutu jest zamieszczenie w opisie publikowanych lub prezentowanych kopii informacji o miejscu przechowywania oryginału oraz jego sygnatury wg wzoru: “Z zasobu Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, sygn. …”

13. Autor jest zobowiązany do dostarczenia jednego egzemplarza publikacji, w której wykorzystał materiały archiwalne z zasobu Instytutu.

 

Rzym, 24 października 2017 r.