Piazza B. Cairoli 117, 00186 ROMA, Włochy +39/06 688 037 50 [email protected]

Siedziba Instytutu. Obok fasada kościoła San Carlo ai Catinari.

Biblioteka Instytutu

Starodruk „Vita di S. Stanislao Kostka” z 1727 r.

Maki zerwane w przeddzień natarcia na Monte Cassino w maju 1944 r. przez Mieczysława Golonkę i przesłane matce na imieniny do Ahwazu w Persji.

Nasza misja

Papieski Instytut Studiów Kościelnych zajmuje się rejestracją, gromadzeniem, zabezpieczeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów z zakresu działalności Kościoła w Polsce oraz na terenach jego oddziaływania w ciągu wieków. Interesuje się również innymi materiałami dotyczącymi historii Polski.

Katalog

Instytut daje możliwość skorzystania z katalogu poloników, które można znaleźć w dokumentach Stolicy Apostolskiej. Aby uzyskać możliwość przejrzenia katalogu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

WYSZUKAJ W SERWISIE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Z historii obecności Polaków w Libanie

Nowa publikacja Papieskiego Instytutu Studiów w Kościelnych Publikacja prezentuje wybrane zagadnienia z historii pobytu Polaków w Libanie. Ukazuje zarówno działalność polskich misjonarzy od XIX w. do czasów współczesnych jak i aktywność naukową, kulturalną oraz społeczną emigracji polskiej, która w wyniku działań II wojny światowej znalazła się na gościnnej ziemi libańskiej.

Zanim sięgniemy ponownie po Sienkiewicza

„Szlakiem bohaterów POTOPU Henryka Sienkiewicza”, to piękna książka Alwidy Bojar, pełna zaskakujących i nieznanych informacji, prawdziwa encyklopedia wiedzy o miejscach i osobach pozostających w relacji do twórczości Henryka Sienkiewicza.

Najnowsza bibliografia prac o. Hieronima Fokcińskiego SJ

Bibliografię własnych publikacji rozpoczął o. Hieronim Fokciński tworzyć około roku 2013, czyli na kilka lat przed śmiercią. Przed ukończeniem pracy, przekazał niekompletną listę tytułów mgr Krystynie Sadowskiej (zm. 2014) celem jej uzupełnienia. Powstała w ten sposób...

Mirewicz: Modlitwa setnika schodzącego z Golgoty

„Modlitwa” została napisana przed 50-laty przez polskiego jezuitę o. Jerzego Mirewicza (19 XII 1909 – 20 IX 1996), uczestnika konspiracji w okresie walki o wyzwolenie Ojczyzny, profesora historii filozofii chrześcijańskiej, pracownika Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego, duszpasterza Emigracji w Wielkiej Brytanii, twórcę i redaktora londyńskiego „Przeglądu Powszechnego”, publicysty, autora 23 książek, kilkuset artykułów, cenionego i poszukiwanego prelegenta i rekolekcjonisty.

Życzenia wielkanocne

Informacja o RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Papieski Instytut Studiów Kościelnych (dalej: PISK) informuje, iż:

1. Jest administratorem przekazanych przez Panią / Pana danych.

2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na PISK przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w odrębnych przepisach.

3. Zebrane od Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów. Jednakże w przypadku zaistnienia takiej sytuacji PISK dopilnuje, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych oraz zapewnia, że stosowany jest odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

4. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Posiada Pani /Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

6. Przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne i wynika z konieczności wykonywania przez PISK zadań własnych.

8. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani / Pan skontaktować się z PISK drogą elektroniczną na adres [email protected], telefonicznie pod numerem +39 06 68803750 lub pisemnie na adres: Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Piazza B. Cairoli 117, 00186 Roma, Italia.

Skip to content