Piazza B. Cairoli 117, 00186 ROMA, Włochy +39/06 688 037 50 [email protected]

Siedziba Instytutu. Obok fasada kościoła San Carlo ai Catinari.

Biblioteka Instytutu

Starodruk „Vita di S. Stanislao Kostka” z 1727 r.

Maki zerwane w przeddzień natarcia na Monte Cassino w maju 1944 r. przez Mieczysława Golonkę i przesłane matce na imieniny do Ahwazu w Persji.

Nasza misja

Papieski Instytut Studiów Kościelnych zajmuje się rejestracją, gromadzeniem, zabezpieczeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów z zakresu działalności Kościoła w Polsce oraz na terenach jego oddziaływania w ciągu wieków. Interesuje się również innymi materiałami dotyczącymi historii Polski.

Katalog

Instytut daje możliwość skorzystania z katalogu poloników, które można znaleźć w dokumentach Stolicy Apostolskiej. Aby uzyskać możliwość przejrzenia katalogu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

WYSZUKAJ W SERWISIE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

KONFERENCJA NAUKOWA I KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO

W siedzibie Instytutu Polskiego przy Palazzo Blumenstihl, via Vittoria Colonna 1 w  Rzymie, w dniach 20-22 października 20201 r. odbyła się konferencja naukowa pt. „Contatti artistici polacco-italiani 1871-1939” („Polsko-włoskie kontakty artystyczne 1871-1939”)...

100 NUMER BIULETYNU INFORMACYJNEGO „POLONIA WŁOSKA”

Ukazał setny numer Biuletynu Informacyjnego Polskiego Związku Polaków we Włoszech „Polonia Włoska”. Biuletyn wydaje Związek Polaków we Włoszech (ZPwW)  i Fundacja Rzymska im. J. Z. Umiastowskiej. Numer jubileuszowy, podobnie jak wiele poprzednich, przygotowały do...

XXVI ZJAZD ZWIĄZKU POLAKÓW WE WŁOSZECH I ODSŁONIĘCIE TABLICY KU CZCI ŚP. S. MORAWSKIEGO

Walny Zjazd ZPwW odbył się po raz dwudziesty szósty w dniach 24-25 września 2021 r., w gościnnym Domu Polskim Jana Pawła II przy Via Cassia 1200. W pierwszej części Zjazdu obok przedstawicieli organizacji należących do Związku oraz członków organizacji aspirujących do...

25 ROCZNICA ŚMIERCI O. JERZEGO MIREWICZA SJ

Dziś przypada 25. rocznica śmierci o. Jerzego Mirewicza SJ, wybitnego jezuity, duszpasterza w środowiskach emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii.

BEATYFIKACJA KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W przygotowaniach do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, swojego współzałożyciela i protektora, ma udział także Papieski Instytut Studiów Kościelnych.

Informacja o RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Papieski Instytut Studiów Kościelnych (dalej: PISK) informuje, iż:

1. Jest administratorem przekazanych przez Panią / Pana danych.

2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na PISK przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w odrębnych przepisach.

3. Zebrane od Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów. Jednakże w przypadku zaistnienia takiej sytuacji PISK dopilnuje, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych oraz zapewnia, że stosowany jest odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

4. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Posiada Pani /Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

6. Przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne i wynika z konieczności wykonywania przez PISK zadań własnych.

8. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani / Pan skontaktować się z PISK drogą elektroniczną na adres [email protected], telefonicznie pod numerem +39 06 68803750 lub pisemnie na adres: Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Piazza B. Cairoli 117, 00186 Roma, Italia.

Skip to content