Piazza B. Cairoli 117, 00186 ROMA, Włochy +39/06 688 037 50 [email protected]

Siedziba Instytutu. Obok fasada kościoła San Carlo ai Catinari.

Biblioteka Instytutu

Starodruk „Vita di S. Stanislao Kostka” z 1727 r.

Maki zerwane w przeddzień natarcia na Monte Cassino w maju 1944 r. przez Mieczysława Golonkę i przesłane matce na imieniny do Ahwazu w Persji.

Nasza misja

Papieski Instytut Studiów Kościelnych zajmuje się rejestracją, gromadzeniem, zabezpieczeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów z zakresu działalności Kościoła w Polsce oraz na terenach jego oddziaływania w ciągu wieków. Interesuje się również innymi materiałami dotyczącymi historii Polski.

Katalog

Instytut daje możliwość skorzystania z katalogu poloników, które można znaleźć w dokumentach Stolicy Apostolskiej. Aby uzyskać możliwość przejrzenia katalogu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

WYSZUKAJ W SERWISIE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

50. Rocznica śmierci śp. o. Eugeniusza Reczka SJ

Życie i dzieło ojca Eugeniusza Reczka SJ (2.1.1917-11.2.1971), wybitnego jezuity, współzałożyciela Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych (PISK) w Rzymie doczekało się na przestrzeni ostatnich 50 lat kilku wnikliwych opracowań. W ubiegłym roku PISK we współpracy z...

Podziękowanie

W imieniu członków wspólnoty Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, do której przynależał śp. o. Ryszard Plezia SJ, dziękuję wszystkim za okazane na różny sposób wyrazy współczucia po jego śmierci, za udział w uroczystościach pogrzebowych oraz modlitwę....

Homilia na pogrzebie o. Ryszarda Plezi SJ

Śmierć po ludzku jest czymś nieodwracalnym. Bezpowrotnie zamyka się historia człowieka, przechodzi on do przeszłości zostawiając wspomnienia oraz ból, żałobę tych którzy jeszcze żyją i byli z nim związani. Kiedy dochodzi do spotkania z tajemnicą śmierci, ziemski...

Album o Kardynale Stefanie Wyszyńskim

Papieski Instytut Studiów Kościelnych (PISK) w Rzymie wydał album poświęcony współzałożycielowi i protektorowi Instytutu – Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Autorami bogato ilustrowanej książki są Robert Danieluk SJ oraz Lidia Potykanowicz-Suda. W wstępie, Rektor...

Uroczystości pogrzebowe o. Ryszarda Plezi SJ w Rzymie

Dzisiaj, 27 czerwca 2020 roku, o 11.00 w kaplicy Kurii Generalnej Jezuitów przy Borgo Santo Spirito 4 w Rzymie odbyła się Msza św. za śp. o. Ryszarda  Plezię SJ, byłego przełożonego i ekonoma Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych. Przewodniczył jej o. Henryk...
Informacja o RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Papieski Instytut Studiów Kościelnych (dalej: PISK) informuje, iż:

1. Jest administratorem przekazanych przez Panią / Pana danych.

2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na PISK przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w odrębnych przepisach.

3. Zebrane od Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów. Jednakże w przypadku zaistnienia takiej sytuacji PISK dopilnuje, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych oraz zapewnia, że stosowany jest odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

4. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Posiada Pani /Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

6. Przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne i wynika z konieczności wykonywania przez PISK zadań własnych.

8. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani / Pan skontaktować się z PISK drogą elektroniczną na adres [email protected], telefonicznie pod numerem +39 06 68803750 lub pisemnie na adres: Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Piazza B. Cairoli 117, 00186 Roma, Italia.

Skip to content