Piazza B. Cairoli 117, 00186 ROMA, Włochy +39/06 688 037 50 [email protected]

Siedziba Instytutu. Obok fasada kościoła San Carlo ai Catinari.

Biblioteka Instytutu

Starodruk „Vita di S. Stanislao Kostka” z 1727 r.

Maki zerwane w przeddzień natarcia na Monte Cassino w maju 1944 r. przez Mieczysława Golonkę i przesłane matce na imieniny do Ahwazu w Persji.

Nasza misja

Papieski Instytut Studiów Kościelnych zajmuje się rejestracją, gromadzeniem, zabezpieczeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów z zakresu działalności Kościoła w Polsce oraz na terenach jego oddziaływania w ciągu wieków. Interesuje się również innymi materiałami dotyczącymi historii Polski.

Katalog

Instytut daje możliwość skorzystania z katalogu poloników, które można znaleźć w dokumentach Stolicy Apostolskiej. Aby uzyskać możliwość przejrzenia katalogu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

WYSZUKAJ W SERWISIE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Mirewicz: Modlitwa setnika schodzącego z Golgoty

„Modlitwa” została napisana przed 50-laty przez polskiego jezuitę o. Jerzego Mirewicza (19 XII 1909 – 20 IX 1996), uczestnika konspiracji w okresie walki o wyzwolenie Ojczyzny, profesora historii filozofii chrześcijańskiej, pracownika Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego, duszpasterza Emigracji w Wielkiej Brytanii, twórcę i redaktora londyńskiego „Przeglądu Powszechnego”, publicysty, autora 23 książek, kilkuset artykułów, cenionego i poszukiwanego prelegenta i rekolekcjonisty.

Życzenia wielkanocne

Poetka wspomnień – przyjaciółka jezuitów Beata Obertyńska

Żegnając mijający rok, proponujemy czytelnikom wspomnienie wyjątkowej postaci, polskiej poetki emigracyjnej związanej przez wiele lat z jezuitami – Beaty Obertyńskiej. Jej wiersze zachęcają do wspomnień, bo jak pięknie pisze o przeszłości „słowa w kamień wmówione coś...

50. Rocznica śmierci śp. o. Eugeniusza Reczka SJ

Życie i dzieło ojca Eugeniusza Reczka SJ (2.1.1917-11.2.1971), wybitnego jezuity, współzałożyciela Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych (PISK) w Rzymie doczekało się na przestrzeni ostatnich 50 lat kilku wnikliwych opracowań. W ubiegłym roku PISK we współpracy z...

Podziękowanie

W imieniu członków wspólnoty Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, do której przynależał śp. o. Ryszard Plezia SJ, dziękuję wszystkim za okazane na różny sposób wyrazy współczucia po jego śmierci, za udział w uroczystościach pogrzebowych oraz modlitwę....
Informacja o RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Papieski Instytut Studiów Kościelnych (dalej: PISK) informuje, iż:

1. Jest administratorem przekazanych przez Panią / Pana danych.

2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na PISK przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w odrębnych przepisach.

3. Zebrane od Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów. Jednakże w przypadku zaistnienia takiej sytuacji PISK dopilnuje, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych oraz zapewnia, że stosowany jest odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

4. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Posiada Pani /Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

6. Przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne i wynika z konieczności wykonywania przez PISK zadań własnych.

8. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani / Pan skontaktować się z PISK drogą elektroniczną na adres [email protected], telefonicznie pod numerem +39 06 68803750 lub pisemnie na adres: Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Piazza B. Cairoli 117, 00186 Roma, Italia.

Skip to content