Piazza B. Cairoli 117, 00186 ROMA, Włochy +39/06 688 037 50 [email protected]

Siedziba Instytutu. Obok fasada kościoła San Carlo ai Catinari.

Biblioteka Instytutu

Starodruk „Vita di S. Stanislao Kostka” z 1727 r.

Maki zerwane w przeddzień natarcia na Monte Cassino w maju 1944 r. przez Mieczysława Golonkę i przesłane matce na imieniny do Ahwazu w Persji.

Nasza misja

Papieski Instytut Studiów Kościelnych zajmuje się rejestracją, gromadzeniem, zabezpieczeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów z zakresu działalności Kościoła w Polsce oraz na terenach jego oddziaływania w ciągu wieków. Interesuje się również innymi materiałami dotyczącymi historii Polski.

Katalog

Instytut daje możliwość skorzystania z katalogu poloników, które można znaleźć w dokumentach Stolicy Apostolskiej. Aby uzyskać możliwość przejrzenia katalogu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

WYSZUKAJ W SERWISIE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Boże Narodzenie AD 2022

Istota Bożego Narodzenia nie leży w obecności prezentów i choinki, ale w Jezusie Chrystusie obecnym w naszej teraźniejszości. / L'essenza del Natale non sta in presenza di regali e un albero di Natale, ma alla presenza di Gesu Cristo nel nostro presente. /The essence...

PUBLIKACJE PAPIESKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW KOŚCIELNYCH W PDF

Poniżej są dostępne w formacie PDF najnowsze publikacje Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie: Reprint „Księgi Pamiątkowej Kazimierza Papée” (ze Zbiorów Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych) wraz z Wprowadzeniem „Kazimierz Papée (1889-1979)” IPN...

Polscy uchodźcy w Iranie w latach 1942 – 1945

Lidia Potykanowicz-Suda, Polscy uchodźcy w Iranie w latach 1942 – 1945 w świetle archiwaliów Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Rzym 2022 Szanowni Państwo, niniejsza publikacja ukazuje się z okazji 80. rocznicy przybycia...

Księga Pamiątkowa Kazimierza Papée

Księga Pamiątkowa Kazimierza Papée Instytut Pamięci Narodowej, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Gdańsk 2022. Dnia 15 września 2022 r. w auli konferencyjnej historycznego gmachu Dyrekcji Kolei Państwowych w Gdańsku odbyła się prezentacja oryginału oraz...

Prezentacja książki o Karolinie Lanckorońskiej

Dnia 27 czerwca 2022 w siedzibie Instytutu Polskiego w Rzymie odbyła się prezentacja, wydanej w tym roku książki, poświęconej zmarłej 20 lat temu w Rzymie Karolinie Lanckorońskiej (11.08.1898 – 25.08 2002) wybitnej ambasadorce Polski i kultury polskiej w świecie....
Informacja o RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Papieski Instytut Studiów Kościelnych (dalej: PISK) informuje, iż:

1. Jest administratorem przekazanych przez Panią / Pana danych.

2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na PISK przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w odrębnych przepisach.

3. Zebrane od Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów. Jednakże w przypadku zaistnienia takiej sytuacji PISK dopilnuje, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych oraz zapewnia, że stosowany jest odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

4. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Posiada Pani /Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

6. Przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne i wynika z konieczności wykonywania przez PISK zadań własnych.

8. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani / Pan skontaktować się z PISK drogą elektroniczną na adres [email protected], telefonicznie pod numerem +39 06 68803750 lub pisemnie na adres: Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Piazza B. Cairoli 117, 00186 Roma, Italia.

Skip to content