Zespoły archiwalne

Papieski Instytut Studiów Kościelnych gromadzi oryginalne dokumenty stowarzyszeń, instytucji, ośrodków i wydawnictw polonijnych oraz polsko-włoskich, kolekcje i spuścizny po osobach prywatnych. Ponadto fotografie dotyczące uroczystości polonijnych, zabytków architektury – zwłaszcza religijnej, wybitnych postaci życia religijnego i polonijnego, zbiory plakatów, afiszy i druków ulotnych.

W ramach pomocy instytucjom polonijnym, organizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych (NDAP), z wykorzystaniem funduszy pochodzących z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w Instytucie prowadzone są prace porządkowo-inwentaryzacyjne archiwaliów. Znaczna większość zespołów archiwalnych z prezentowanego poniżej wykazu (od nr 1 do nr 32) została opracowana przez dr Lidię Potykanowicz-Suda z Archiwum Państwowego w Gdańsku i Mariolę Szaleniec z Archiwum Narodowego w Krakowie, z wykorzystaniem baz danych SEZAM i IZA. W grudniu 2017 r. PISK podpisał umowę z NDAP w sprawie uruchomienia w Instytucie Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA, przeznaczonego do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury – od całego archiwum aż po obiekt archiwalny. Dane z wcześniejszych baz oraz inwentarze w MS Word zostały zmigrowane do ZoSIA. Można je przeglądać w serwisie: szukajwarchiwach.pl. Dodatkowo inwentarze, spisy robocze kolejnych zewidencjonowanych już w ZoSIA zespołów archiwalnych będzie można przeglądać także na obecnej stronie po pobraniu pliku z zawartością danego zespołu (ikona pobierz plik).

 

Wykaz zewidencjonowanych i będących w trakcie opracowania zespołów archiwalnych:

 

Nr zespołu Nazwa zespołu i daty skrajne Pobierz plik
1 Spuścizna Witolda Bronowskiego (1899-1975; prawnik, dyplomata, dziennikarz) 1856-1969
2 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej 1920-1977
3 Spuścizna Karola Kleszczyńskiego (1917-1996; dziennikarz, działacz społeczno-polityczny) 1861-1996
4 Towarzystwo Studiów Irańskich w Teheranie [1925] 1942-1946
5 Polska Rada Oświatowa w Libanie 1947-1948
6 Instytut Polski w Bejrucie 1944-1949
7 Spuścizna Stanisława Kościałkowskiego (1881-1960; historyk, badacz dziejów Litwy, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie) [1924-] 1941-1950
8 Spuścizna Kazimierza Papée (1889-1979; dyplomata, ambasador przy Stolicy Apostolskiej) 1863-1978
9 Zbiór materiałów archiwalnych dotyczących Millennium 1955-1990
10 Zbiór materiałów archiwalnych dotyczących Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-2016
11 Zbiór materiałów archiwalnych dotyczących arcybiskupa Józefa Gawliny 1942-2006
12 Spuścizna literacka Wojciecha Bąka (1907-1961; pisarz, prozaik, poeta) 1936-1979
13 Spuścizna Stefanii Okuniewskiej (1885-1974) 1851-1973
14 Spuścizna rodziny Szenwiców 1913-1978
15 Ambasada RP w Rzymie – szczątek zespołu 1926-1930
16 Radca handlowy przy Ambasadzie RP w Rzymie 1934-1939
17 Poselstwo RP w Pradze – szczątek zespołu 1938-1939
18 Katolicka Służba Pomocy w Bejrucie 1949-1959
19 Polskie Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcące w Rzymie 1939-1948
20 Instytut im. Mikołaja Kopernika w Rzymie 1946-1948
21 Spuścizna Jerzego Langmana (1903-1982; ksiądz, profesor, historyk sztuki) 1940-1982 – w trakcie opracowania
22 Spuścizna rodziny Siemiradzkich 1852-1973
23 Spuścizna Karola Badury (1907-1983; malarz, akwarelista) 1945-1987
24 Hospicjum Polskiego Związku Kawalerów Maltańskich w Rzymie 1960-2004
25 Spuścizna Witolda Wehra (1901-1980; historyk sztuki, doktor praw) 1948-1967
26 Redakcja dwumiesięcznika „Przemiany” 1967-1969
27 Kompania Żołnierzy Polskich w Algierii 1941-1942
28 Komitet Solidarności z „Solidarnością” we Włoszech 1981-1991
29 Spuścizna Stanisławy Połotyńskiej 1939-1981
30 Zbiór materiałów archiwalnych dotyczących Banku Leków „Na Ratunek” 1980-2003
31 Redakcja kwartalnika „Duszpasterz Polski Zagranicą” 1950-1999
32 Zbiór fotografii kardynała Stefana Wyszyńskiego – w trakcie opracowania