Piazza B. Cairoli 117, 00186 ROMA, Włochy +39/06 688 037 50 [email protected]

Oryginalne teczki aktowe Ambasady RP w Rzymie z 1930 r.

Zespoły archiwalne

Papieski Instytut Studiów Kościelnych gromadzi oryginalne dokumenty stowarzyszeń, instytucji, ośrodków i wydawnictw polonijnych oraz polsko-włoskich, kolekcje i spuścizny po osobach prywatnych. Ponadto fotografie dotyczące uroczystości polonijnych, zabytków architektury – zwłaszcza religijnej, wybitnych postaci życia religijnego i polonijnego, zbiory plakatów, afiszy i druków ulotnych.

W ramach pomocy instytucjom polonijnym organizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, z wykorzystaniem funduszy pochodzących z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pracownicy archiwów państwowych prowadzą w Instytucie prace porządkowo-inwentaryzacyjne archiwaliów.

Digitalizację opracowanych zespołów wykonuje Instytut Pamięci Narodowej.

Wykaz zewidencjonowanych i będących w trakcie opracowania zespołów archiwalnych:

Nr zespołu

Nazwa zespołu

Ogółem pozycji

Ogółem mb.

Ilość skanów

1

Spuścizna Witolda Bronowskiego [1856-] 1914-1969

35

0,65

 

2

Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej 1920-1976 [1977]

341

2,90

 

3

Spuścizna Karola Kleszczyńskiego [1861] 1917-1996

665

13,51

 

4

Towarzystwo Studiów Irańskich w Teheranie [1925] 1942-1945 [1946]

186

0,53

 

5

Polska Rada Oświatowa w Libanie 1947-1948

7

0,03

 

6

Instytut Polski w Bejrucie [1944] 1945-1949

152

0,34

 

7

Spuścizna Stanisława Kościałkowskiego 1924-1950

50

0,40

 

8

Spuścizna Kazimierza Papèe [1863-] 1895-1978

362

1,86

 

9

Zbiór materiałów archiwalnych dotyczących Millennium 1951-1990

16

0,70

 

10

Zbiór materiałów archiwalnych dotyczących Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-2016

241

1,25

 

11

Zbiór materiałów archiwalnych dotyczących arcybiskupa Józefa Gawliny 1942-2006

27

0,11

 

12

Spuścizna literacka Wojciecha Bąka 1936-1938 [1964-1980]

35

0,27

 

13

Spuścizna Stefanii Okuniewskiej [1851-] 1892-1973

47

0,72

 

14

Spuścizna rodziny Szenwiców 1913-1977 [1978]

13

0,27

 

15

Ambasada RP w Rzymie – szczątek zespołu 1926-1930

24

0,18

 

16

Radca Handlowy przy Ambasadzie RP w Rzymie 1934-1939

4

0,02

 

17

Poselstwo RP w Pradze – szczątek zespołu 1938-1939

3

0,02

 

18

Katolicka Służba Pomocy w Bejrucie 1949-1959

3

0,03

 

19

Polskie Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcące w Rzymie [1937-] 1944-1946 [-1948]

5

0,05

 

20

Instytut im. Mikołaja Kopernika w Rzymie 1946-1947 [1948]

17

0,18

 

21

Spuścizna Jerzego Langmana 1929-1982 [1990]

225

4,07

 

22

Spuścizna rodziny Siemiradzkich 1852-1973

66

4,50

 

23

Spuścizna Karola Badury 1914-1983 [-2001]

227

1,80

 

24

Hospicjum Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w Rzymie 1960-2004

12

0,27

 

25

Spuścizna Witolda Wehra 1948-1967

9

0,15

 

26

Redakcja dwumiesięcznika „Przemiany” 1967-1969

16

0,26

 

27

Kompania żołnierzy polskich w Algierii 1941-1942

14

0,12

 

28

Komitet Solidarności z „Solidarnością” we Włoszech 1981-1990 [1991]

17

0,16

 

29

Spuścizna Stanisławy Połotyńskiej 1939-1981

18

0,14

 

30

Zbiór materiałów archiwalnych dotyczących Banku Leków „Na Ratunek” 1980-2003

19

0,27

 

31

Redakcja kwartalnika „Duszpasterz Polski Zagranicą” 1950-1999

12

0,18

 

32

Zbiór fotografii kardynała Stefana Wyszyńskiego 1906-1981w trakcie opracowania      

33

Zasób historyczny Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych      

34

Spuścizna Aleksandra Kołtońskiego – w trakcie opracowania  

ok. 2,5

 

 

Aktualizacja: 21 października 2022 r. dr L. Potykanowicz-Suda

Skip to content