Piazza B. Cairoli 117, 00186 ROMA, Włochy +39/06 688 037 50 [email protected]

Wielkanoc pokazuje nam, że to, co wydaje się totalną porażką i pustką, stanowi drzwi do nowego życia. Życzymy wszystkim naszym Przyjaciołom, Współpracownikom, Dobroczyńcom i sympatykom doświadczenia radości ze spotkania Zmartwychwstałego Pana i słodyczy nowego życia, które ofiaruje. Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Easter  shows us that what seems to be  a total failure and emptiness is the door to a new life. We wish all our Friends, Collaborators, Benefactors, and Sympathizers to experience the joy of meeting the Risen Lord and the sweetness of the new life he offers. Christ is risen! Hallelujah!

La Pasqua ci mostra che ciò  che sembra essere un fallimento totale e il vuoto è la porta di una nuova vita. Auguriamo a tutti i nostri Amici, Collaboratori, Benefattori e Simpatizzanti di sperimentare la gioia d’incontrare il Signore Risorto e la dolcezza della vita nuova che Egli offre. Cristo nostra Pasqua è risorto! Alleluia!

o. Henryk Droździel SJ ze Współbraćmi.

WIELKANOC   –   EASTER   –   LA PASQUA   –  ROMA    –   2022

Na zdjęciu: Chrystus Zmartwychwstały na ścianie jednej z rzymskich kamienic. Fot. o. H. Droździel SJ, Rzym 2022

 

 

 

 

 

 

Skip to content