Aktualności

Boże Narodzenie 2019

Read More

Rocznica śmierci o. Hieronima Fokcińskiego SJ

Dnia 30 września jezuici z Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych (PISE), ich współpracownicy oraz zaproszeni goście obchodzili w siedzibie Instytutu rocznicę śmierci o. Hieronima Fokcińskiego SJ (+2018) długoletniego rektora PISE. Eucharystię pod przewodnictwem o. Henryka Droździela SJ sprawowano w kaplicy domowej o. Barnabitów przed znanym obrazem Matki Boskiej Opatrzności (Madonna della Divina Providenza). Wśród obecnych był także o. Grzegorz Bochenek SJ, Ekonom Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej, siostry zakonne oraz przedstawiciel oo. Barnabitów. Po Mszy Świętej, w auli spotkań PISE...

Read More

Zmiana przełożonego wspólnoty jezuickiej i rektora PISK

Przekazanie funkcji dokonało się 29 września 2019 w obecności o. Prowincjała Tomasza Ortmanna SJ, o. Ekonoma Prowincji Grzegorza Bochenka SJ oraz o. Asystenta Asystencji Europy Wschodniej o. Tomasza Kota SJ. Po Mszy św., w której uczestniczyli domownicy i zaproszeni goście, o. Prowincjał podziękował o. Lechowi Rynkiewiczowi SJ (dotychczasowy przełożony wspólnoty) i o. Robertowi Danielukowi SJ (pełniący obowiązki rektora Instytutu) za zaangażowaniem w pełnieniu powierzonych im zadań. Następnie został odczytany dekret mianujący o. Henryka Droździela SJ przełożonym i rektorem Papieskiego...

Read More

Zmarł ojciec Hieronim Fokciński SJ

Zmarł ojciec Hieronim Fokciński SJ

30 lipca 2018 r.  zmarł w Rzymie ojciec Hieronim Fokciński SJ. Odszedł do Pana w 81. roku życia, 64. powołania zakonnego i w 55. kapłaństwa. Ojciec Hieronim FOKCIŃSKI SJ urodził się  30  września 1937 roku w Mirowicach koło Bydgoszczy. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił  10 września 1954 r. i odbył nowicjat w Kaliszu. Śluby zakonne po nowicjacie złożył 11 września 1956 r. w Poznaniu. Przez kolejne dwa lata przebywał w Poznaniu, gdzie przygotowywał się do matury. Następnie studiował filozofię w Krakowie (1958-61) i teologię w Warszawie (1961-65). 21 czerwca 1964 r. przyjął w Kaliszu święcenia...

Read More