Piazza B. Cairoli 117, 00186 ROMA, Włochy +39/06 688 037 50 [email protected]

Walny Zjazd ZPwW odbył się po raz dwudziesty szósty w dniach 24-25 września 2021 r., w gościnnym Domu Polskim Jana Pawła II przy Via Cassia 1200.

W pierwszej części Zjazdu obok przedstawicieli organizacji należących do Związku oraz członków organizacji aspirujących do członkostwa uczestniczyli liczni goście z Rzymu i z Polski m.in. ambasadorzy RP przy SA i przy Kwirynale, przedstawiciele senatu RP, konsulatu RP w Rzymie oraz dyrektor Muzeum Sybiru z Białegostoku.

Po wystąpieniach Gości pani prezes Urszula Stefańska-Andreini przedstawiła sprawozdanie z działalności Związku za rok 2020.

Druga część spotkania była zarezerwowana wyłącznie dla zgłoszonych przedstawicieli organizacji należących do Związku i odbyła się według nowych przepisów Statutu, dostosowanych do najnowszych wymogów prawa włoskiego, zatwierdzonych na Zjeździe w 2020 r. Najważniejszym wydarzeniem tej części spotkania, oprócz zatwierdzenia sprawozdania i bilansu za ubiegły rok, był wybór prezesa Związku, dwóch wiceprezesów (reprezentujących odpowiednio północ i południe Włoch) oraz członków Zarządu.

Prezesem ZPwW na kolejną trzyletnią kadencję, wybrano, ponownie, panią Stefańską-Andreini. Papieski Instytut Studiów Kościelnych będzie reprezentował w Zarządzie przez kolejne trzy lata o. Robert Danieluk SJ.

Jeszcze tego samego dnia, zaraz po wyborach, odbyło się pod przewodnictwem pani Prezes zebranie nowego Zarządu. Wieczorem odbyło się przyjęcie dla uczestników Zjazdu w Ambasadzie RP przy Kwirynale.

W niedzielę (26 września) rodzina śp. Stanisława Morawskiego, większość uczestników Zjazdu, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego RP we Włoszech, księża i świeccy wzięli udział w uroczystym odsłonięciu i poświęceniu tablicy upamiętniającej nestora Polonii Włoskiej Stanisława Augusta Morawskiego. Poświęcenia dokonał ks. Marian Burniak.

Tablica powstała z inicjatywy różnych osób i organizacji Polonijnych we Włoszech. Umieszczono ją na wewnętrznym dziedzińcu Kościoła św. Stanisława Bpa w Rzymie (via Botteghe Oscure 15). Koszty pokrył Konsulat RP w Rzymie.

O. Henryk Droździel SJ
Rzym, 26.9.2021

Na zdjęciach:
1. Dziedziniec Domu Polskiego przy Via Cassia 1200. Fot. o. H. Droździel SJ, 25.9.2021.
2. Obrady plenarne z udziałem gości XXVI Zjazdu ZPwW. Fot. o. H. Droździel SJ, 25.9.2021, 25.9.2021.
3. Uroczyste odsłonięcie tablicy. Przemawia p. Regina Morawska. Fot. o. H. Droździel SJ, Rzym, 25.9.2021.

Skip to content