Piazza B. Cairoli 117, 00186 ROMA, Włochy +39/06 688 037 50 [email protected]

Dnia 27 czerwca 2022 w siedzibie Instytutu Polskiego w Rzymie odbyła się prezentacja, wydanej w tym roku książki, poświęconej zmarłej 20 lat temu w Rzymie Karolinie Lanckorońskiej (11.08.1898 – 25.08 2002) wybitnej ambasadorce Polski i kultury polskiej w świecie.

Dwujęzyczna, polsko-włoska publikacja została wydana przez Instytut Polski w Rzymie dla upamiętnienia 30. lecia powstania Instytutu i nosi tytu:

Karolina Lanckorońska w służbie nauki i Polski / Karolina Lanckorońska nel servizio della scienza e della Polonia.

Jej redaktorem jest Wojciech Biliński we współpracy z Pawłem Pencakowskim. Autorem wstępu jest aktualny dyrektor Instytutu Polskiego Łukasz Paprotny. Książka zawiera szereg artykułów osób będących stypendystami Fundacji Lanckorońskich lub związanych z prowadzonymi przez nią dziełami. Oto spis autorów i artykułów:

Stanisław A. Bogaczewicz
Lanckoronska-curriculum vitae / Lanckoroniska-curriculum vitae

Wojciech Biliński, Stanisław A. Bogaczewicz
Karolina Lanckorońska — szkic do portretu osobistego
Karolina Lanckoroniska — schtzo per un ritratto personale

Paweł Pencakowski
O związkach Karoliny Lanckorońskiej z historią sztuki
Sul rapporti di Karolina Lanckoroniska con la storia dell’arte

Henryk Litwin
Działalność naukowa Karoliny Lanckorońskiej w latach 1945-1989
L’attività scientifica di Karolina Lanckoronska negli anni 1945-1989

bp Jan Kopiec
Edycja akt nuncjatury apostolskiej w Polsce
L’edizone degli atti della Nunziatura Apostolica in Polonia

Joanna Winiewicz-Wolska
O Karolu Lanckoronskim / Su Karol Lanckoroński

Krystyna Jaworska, Paolo Morawski
Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej
La Fondazione Romana Marchesa J. S. Umiastowska

Rozmowa Bilińskiego z ks. Marianem Burniakiem SChr
Conversazione tra Wojciech Bilinski e don Marian Burniak SChr

Stanisław A. Bogaczewicz, Marzena Włodek
Nota bibliograficzna / Nota bibliografica

Jacek Szczęsny Kotela
O projekcie graficznym książki / Sul progetto grafico del libro

 

W czasie prezentacji Autorzy publikacji przedstawili historię jej powstania oraz osobiste związki z Karoliną Lanckorońską.

O osobie Karoliny Lanckorońskiej i związkach z jej dziełem wypowiadały się i inne osoby, które zabierały głos w dyskusji. Z tych wszystkich wypowiedzi wyłaniał się obraz osoby wybitnej, która była swego rodzaju „pomnikiem” lub „miejscem objawienia” polskości w jej najpiękniejszych cechach.

Publikacja liczy ponad 200 stron, zawiera wiele ciekawych informacji i zdjęć. Należy pogratulować pomysłodawcom i autorom udanego dzieła, które niewątpliwie jest potrzebne i godne polecenia zwłaszcza pokoleniu, które narodziło się już w odrodzonej Polsce.

o. Henryk Droździel SJ

Na zdjęciach:
Strona tytułowa publikacji o Karolinie Lanckorońskiej. Na awersie okładki: Portret Karoliny Lanckorońskiej w wieku 20 lat autorstwa Victora Hammera ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu (na rewersie okładki Insygnia Krzyża Wielkiego Orderu).

Prezentacja książki o Karolinie Lanckorońskiej w auli Instytutu Polskiego w Rzymie. Od lewej: Wojciech Biliński, redaktor i kurator publikacji, Łukasz Paprotny dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie, Paweł Pencakowski, współautor publikacji. Fot. o. Henryk Droździel SJ, Rzym 27.07.2022.

Skip to content