Piazza B. Cairoli 117, 00186 ROMA, Włochy +39/06 688 037 50 [email protected]

Ukazał setny numer Biuletynu Informacyjnego Polskiego Związku Polaków we Włoszech „Polonia Włoska”. Biuletyn wydaje Związek Polaków we Włoszech (ZPwW)  i Fundacja Rzymska im. J. Z. Umiastowskiej. Numer jubileuszowy, podobnie jak wiele poprzednich, przygotowały do druku panie Anna Prządka i Anna Kwiatkowska. Redaktorem naczelnym Biuletynu jest Andrea Morawski. Koszty druku i wysyłki pokrywane są z pozyskanych grantów. Biuletyn, dwujęzyczny, drukowany na papierze kredowym, w kolorze jest jednym z najpiękniejszych tego typu wydawnictw, wychodzących w środowiskach emigracji Polskiej. Zawiera bardzo bogaty materiał dotyczący życia i działalności poszczególnych organizacji skupionych w ZPwW. Jest to prawdziwa kopalnia informacji o konferencjach, wystawach, spotkaniach, nabożeństwach i publikacjach polskich ośrodków emigracyjnych, jak również o zachodzących zmianach organizacyjnych i personalnych.

Gratulujemy Redakcji biuletynu wspaniałego dzieła i dziękujemy zwłaszcza osobom odpowiedzialnym za przygotowanie biuletynu do druku, za rozległość i różnorodność pozyskanych materiałów, rzetelność prezentacji, staranność edytorską oraz wyczucie artystyczne. Nic dziwnego, że cieszy się on niesłabnącym zainteresowaniem wielu osób i instytucji emigracyjnych na świecie oraz bibliotek i ośrodków naukowych w Polsce i na świecie.

W numerze jubileuszowym czytelnicy znajdą kilka informacji i artykułów dotyczących Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych m.in. sprawozdanie z działalności Instytutu w 2020 roku, biogram śp. o. Ryszarda Plezi SJ oraz informacje o albumie „Kardynał Stefan Wyszyński — współzałożyciel i protektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych”.

Na zdjęciach:

1. Strona tytułowa 100 numeru Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska. Fot. o. H. Droździel SJ.
2. Strony tytułowe Biuletynu od 2009 roku.

o. Henryk Droździel SJ
Rzym, 28.9.2021

 

 

Skip to content