Zmiana przełożonego wspólnoty jezuickiej i rektora PISK

Przekazanie funkcji dokonało się 29 września 2019 w obecności o. Prowincjała Tomasza Ortmanna SJ, o. Ekonoma Prowincji Grzegorza Bochenka SJ oraz o. Asystenta Asystencji Europy Wschodniej o. Tomasza Kota SJ. Po Mszy św., w której uczestniczyli domownicy i zaproszeni goście, o. Prowincjał podziękował o. Lechowi Rynkiewiczowi SJ (dotychczasowy przełożony wspólnoty) i o. Robertowi Danielukowi SJ (pełniący obowiązki rektora Instytutu) za zaangażowaniem w pełnieniu powierzonych im zadań. Następnie został odczytany dekret mianujący o. Henryka Droździela SJ przełożonym i rektorem Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych (PISE). Na koniec o. Prowincjał złożył życzenia o. Henrykowi i całej wspólnocie prowadzącej od lat dzieło założone przez o. Reczka SJ.