Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności za rok 2018

Posted by on Sty 27, 2019 in Sprawozdania | Możliwość komentowania Sprawozdanie z działalności za rok 2018 została wyłączona

Wydarzeniem, które najbardziej wpłynęło na życie i działalność Instytutu w minionym roku była śmierć Ojca Rektora Hieronima Fokcińskiego SJ. Zmarł 30 lipca. Instytutem kierował od roku 1971. Requiescat in pace! 5 listopada w Poznaniu odbyło się spotkanie poświęcone jego postaci. Organizatorami byli: Stowarzyszenie Polonia-Italia, Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Decyzją Ojca Prowincjała Tomasza Ortmanna SJ z 13 września, pełniącym czasowo obowiązki rektora został niżej...

read more

Sprawozdanie z działalności za rok 2016

Posted by on Lip 31, 2017 in Sprawozdania | Możliwość komentowania Sprawozdanie z działalności za rok 2016 została wyłączona

Przypadająca  w tym roku 50. rocznica obchodów  milenijnych Chrztu Polski , w kraju i na uchodźstwie,  stanowiła od paru lat, ideę przewodnią w pracach naszego Instytutu. Okres bezpośrednio poprzedzający jubileusz, a zwłaszcza w latach 1965 i 1966, zintensyfikowano ten aspekt działalności. Przygotowano szereg odczytów, artykułów i opracowań, udzielono wielu wywiadów zwielokrotniono zasób zgromadzonych dotychczas materiałów i ich opracowanie, dzięki czemu skorzystało z nich  liczne grono zainteresowanych badaczy zarówno z Polski jak i...

read more

Sprawozdanie z działalności za rok 2014

Posted by on Cze 11, 2015 in Sprawozdania | Możliwość komentowania Sprawozdanie z działalności za rok 2014 została wyłączona

                Rok ten naznaczyła najpierw, dość niespodziewana śmierć, najstarszej współpracowniczki ś.p. Krystyny Sadowskiej (26 III); krótkie wspomnienie zamieszczono w LVI Roczniku PTNO s. 22-25. W listopadzie (17 XI), odeszła do wieczności, ś.p. Teresa Zdziech, druga osoba z podstawowego zespołu, który dał początek i dzięki którego ofiarnej i bezinteresownej pracy Instytut powstał, przetrwał trudne momenty i się rozwinął. Z kolei, dzień wcześniej nadeszła kolejna wiadomości o śmierci, Ireny Iżyckiej z Krakowa, należącej do szerszej...

read more

Sprawozdanie z działalności za rok 2013

Posted by on Lis 6, 2014 in Sprawozdania | Możliwość komentowania Sprawozdanie z działalności za rok 2013 została wyłączona

Punkt Konsultacyjny w Warszawie W roku objętym niniejszym sprawozdaniem wzmocniony został skład personalny Instytutu  w Rzymie, a także w warszawskim Punkcie Konsultacyjnym, dzięki czemu zaistniała możliwość dokończenia prac rozpoczętych w latach ubiegłych oraz podjęcia dawno już planowanych. W większym stopniu aniżeli dotychczas korzystano z pomocy instytucji krajowych oraz stażystów. Rozpoczęto starania o rozbudowanie sieci komputerowej obejmującej wszystkie działy  Instytutu oraz stworzenie nowej strony internetowej. Nadal najwięcej czasu...

read more

Sprawozdanie z działalności za rok 2012

Posted by on Lis 6, 2014 in Sprawozdania | Możliwość komentowania Sprawozdanie z działalności za rok 2012 została wyłączona

Instytut prowadzi różnorodną działalność  naukową, głównie w zakresie rejestracji, gromadzenia i udostępniania dokumentacji archiwalnej dotyczącej Polski, a zwłaszcza dziejów Kościoła w Polsce, z archiwów watykańskich i włoskich, państwowych i prywatnych. Zajmuje się promocją nauki i  kultury polskiej, na terenie Wiecznego Miasta i Włoch, chociaż zasadniczym kierunkiem prac pozostaje szeroko rozumiana współpraca z krajem i z terenami będącymi w kontakcie kulturalnym z Polską na przestrzeni dziejów. Dział archiwalny. Prace były skoncentrowane...

read more

Sprawozdanie z działalności za rok 2011

Posted by on Lis 6, 2014 in Sprawozdania | Możliwość komentowania Sprawozdanie z działalności za rok 2011 została wyłączona

read more