Piazza B. Cairoli 117, 00186 ROMA, Włochy +39/06 688 037 50 [email protected]

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności za rok 2018

Wydarzeniem, które najbardziej wpłynęło na życie i działalność Instytutu w minionym roku była śmierć Ojca Rektora Hieronima Fokcińskiego SJ. Zmarł 30 lipca. Instytutem kierował od roku 1971. Requiescat in pace! 5 listopada w Poznaniu odbyło się spotkanie poświęcone...

Sprawozdanie z działalności za rok 2016

Przypadająca  w tym roku 50. rocznica obchodów  milenijnych Chrztu Polski , w kraju i na uchodźstwie,  stanowiła od paru lat, ideę przewodnią w pracach naszego Instytutu. Okres bezpośrednio poprzedzający jubileusz, a zwłaszcza w latach 1965 i 1966, zintensyfikowano...

Sprawozdanie z działalności za rok 2014

Rok ten naznaczyła najpierw, dość niespodziewana śmierć, najstarszej współpracowniczki ś.p. Krystyny Sadowskiej (26 III); krótkie wspomnienie zamieszczono w LVI Roczniku PTNO s. 22-25. W listopadzie (17 XI), odeszła do wieczności, ś.p. Teresa Zdziech, druga osoba z...

Sprawozdanie z działalności za rok 2013

Punkt Konsultacyjny w Warszawie W roku objętym niniejszym sprawozdaniem wzmocniony został skład personalny Instytutu  w Rzymie, a także w warszawskim Punkcie Konsultacyjnym, dzięki czemu zaistniała możliwość dokończenia prac rozpoczętych w latach ubiegłych oraz...

Sprawozdanie z działalności za rok 2012

Instytut prowadzi różnorodną działalność  naukową, głównie w zakresie rejestracji, gromadzenia i udostępniania dokumentacji archiwalnej dotyczącej Polski, a zwłaszcza dziejów Kościoła w Polsce, z archiwów watykańskich i włoskich, państwowych i prywatnych. Zajmuje się...

Skip to content