O. Hieronim Fokciński SJ

sj_foksinski

 jezuita, historyk, rektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, relator w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, wykładowca na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Ur. 30 września 1937 r. w Mirowicach. W 1954 wstąpił do Tow. Jezusowego: studia filozoficzne odbył w Krakowie, teologiczne w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1964. Zmarł 30 lipca 2018 r.
W latach 1965-1970 studiował na Uniw.im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, najpierw filologię klasyczną a następnie historię. W roku akademickim1970/71 podjął studia z historii Kościoła na Papieskim Uniw. Gregoriańskim. Od 1970 kieruje pracami Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie. Publikuje artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz redaguje pozycje ukazujące się w ramach serii wydawanych przez Instytut. W roku 2013 otrzymał d. h.c. Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniw. Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Za działalność naukową i społeczną odebrał Krzyż Oficerski a następnie Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Kierował pracami Instytutu rzymskiego oraz jego filii Punktu Konsultacyjnego w Warszawie.