Zmarł ojciec Hieronim Fokciński SJ

30 lipca 2018 r.  zmarł w Rzymie ojciec Hieronim Fokciński SJ. Odszedł do Pana w 81. roku życia, 64. powołania zakonnego i w 55. kapłaństwa.

Ojciec Hieronim FOKCIŃSKI SJ urodził się  30  września 1937 roku w Mirowicach koło Bydgoszczy. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił  10 września 1954 r. i odbył nowicjat w Kaliszu. Śluby zakonne po nowicjacie złożył 11 września 1956 r. w Poznaniu. Przez kolejne dwa lata przebywał w Poznaniu, gdzie przygotowywał się do matury. Następnie studiował filozofię w Krakowie (1958-61) i teologię w Warszawie (1961-65).

21 czerwca 1964 r. przyjął w Kaliszu święcenia kapłańskie przez posługę bpa Jana Zaręby, biskupa pomocniczego Diecezji  Włocławskiej. Przez kolejne lata (1965-70) studiował filologię klasyczną i historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i pomagał przy kościele. W 1970 r. otrzymał dyplom magistra historii. W tym też roku wyjechał do Rzymu i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim specjalizował się w historii Kościoła. Po śmierci o. Eugeniusza Reczka SJ, założyciela Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, o. Hieronim został mianowany w 1971 r. jego rektorem. Zbiera i inicjuje opracowanie dokumentów, które dotyczą problematyki Polski w archiwach watykańskich i włoskich. Jest redaktorem książek, które były wydawane przez Instytut. W 1978 r. na podstawie pracy „Procedura nadawania godności biskupich w XVI wieku” otrzymał naukowy stopień doktora.

Ostatni etap formacji podstawowej czyli III probację odbywa pod kierunkiem o. instruktora Sergio Rendina w Gallarate, we Włoszech. Uroczystą profesję złożył dnia 8 grudnia  1979 r.  w Rzymie na ręce ówczesnego Asystenta Asystencji Słowiańskiej, o. Petera Galaunera SJ.

W 1991 r. został mianowany konsultorem Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych. Rok później relatorem tejże Kongregacji, a od 1994 także wykładowcą w jej Studium. Zwieńczeniem pracy o. Hieronima w Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych było nadanie mu w 2010 r. papieskiego odznaczenia – Krzyża „Pro Ecclesia e Pontifice”.

O. Fokciński był członkiem Associazione Archivistica Ecclesiastica, Commissione Internazionale per la Bibilografia dell’Archivio Vaticano, Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie, Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.

W 2009 roku został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o historii Kościoła w Polsce, za popularyzowanie polskiej kultury oraz za działalność na rzecz społeczności polskiej we Włoszech.

11 czerwca 2013 r. otrzymał tytuł honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

O. Hieronim napisał i wydał wiele publikacji m.in. W sprawie odtworzenia średniowiecznej sieci parafialnej w diecezji poznańskiej, Dzieje Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej i jej archiwa w okresie powojennym, Polonia włoska : słownik Polaków i instytucji polskich we Włoszech.

O. Hieronim pełnił funkcję rektora PISK przez 47 lat, aż do końca swoich dni.

Msza św. pogrzebowa zmarłego śp. o. Hieronima Fokcińskiego zostanie odprawiona w kaplicy św. Franciszka Borgiasza w Kurii Generalnej TJ w Rzymie (Borgo S. Spirito 4), w piątek – 3 sierpnia br. o godz. 9:30. Następnie ciało Zmarłego zostanie złożone do grobowca oo. Jezuitów na Cmentarzu Campo Verano.

Polecajmy śp. ojca Hieronima Miłosiernemu Bogu i pamiętajmy również w modlitwie o jego Bliskich.

NEKROLOG Hieronim Fokcinski SJ