Piazza B. Cairoli 117, 00186 ROMA, Włochy +39/06 688 037 50 [email protected]

Dnia 30 września jezuici z Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych (PISE), ich współpracownicy oraz zaproszeni goście obchodzili w siedzibie Instytutu rocznicę śmierci o. Hieronima Fokcińskiego SJ (+2018) długoletniego rektora PISE.

Eucharystię pod przewodnictwem o. Henryka Droździela SJ sprawowano w kaplicy domowej o. Barnabitów przed znanym obrazem Matki Boskiej Opatrzności (Madonna della Divina Providenza). Wśród obecnych był także o. Grzegorz Bochenek SJ, Ekonom Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej, siostry zakonne oraz przedstawiciel oo. Barnabitów. Po Mszy Świętej, w auli spotkań PISE odbyło się spotkanie towarzyskie, w czasie którego oficjalnie powitano o. H. Droździela SJ jako nowego przełożonego miejscowej wspólnoty i rektora. Dołączyło do nas w tym czasie jeszcze kilka osób z obu wspomnianych wyżej wspólnot zakonnych.

Skip to content