Piazza B. Cairoli 117, 00186 ROMA, Włochy +39/06 688 037 50 [email protected]
Jesteś tutaj:

Na przełomie 1966/1967 r. przeprowadzono przebudowę gmachu Instytutu. Pozwoliło to na rozszerzenie jego działalności. W krótkim czasie O. Eugeniusz Reczek, rektor Instytutu zgromadził znaczne zbiory biblioteczne, otworzył czytelnię i od początku 1968 r. organizował cykliczne konferencje, prelekcje, odczyty. Tak więc Instytut z ośrodka naukowo-badawczego o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym – odpowiadając na bieżące potrzeby rodaków mieszkających lub studiujących w Wiecznym Mieście – stawał się powoli także polskim ośrodkiem kulturalnym odwiedzanym przez wiele osób duchownych i świeckich. Na odczycie O. prof. Feliksa Bednarskiego OP w sali konferencyjnej Instytutu, który odbył się 19 marca 1969 r. obecny był m.in. kardynał Josyf Slipyj, arcybiskup większy Lwowa oraz kardynał Karol Wojtyła, metropolita krakowski. Prezentowane poniżej zdjęcia z odczytu pochodzą ze zbiorów własnych PISK.

Wybór i opracowanie: dr Lidia Potykanowicz-Suda
Skany: O. Lech Rynkiewicz SJ
Przygotowanie techniczne: O. Krzysztof Nowak SJ

 

Następna Wizyta Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski w pierwszej siedzibie Instytutu
Skip to content