Piazza B. Cairoli 117, 00186 ROMA, Włochy +39/06 688 037 50 [email protected]

W siedzibie Instytutu Polskiego przy Palazzo Blumenstihl, via Vittoria Colonna 1 w  Rzymie, w dniach 20-22 października 20201 r. odbyła się konferencja naukowa pt. „Contatti artistici polacco-italiani 1871-1939” („Polsko-włoskie kontakty artystyczne 1871-1939”) zrealizowana z inicjatywy Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata kierowanego przez prof. Jerzego Malinowskiego z Warszawy, we współpracy ze Stacją Naukową PAN w Rzymie i Instytutem Polskim w Rzymie.

W czasie konferencji zaprezentowano m.in. trzy tomy (z czterech) „Korpusu dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego” opracowanego przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie (jednostka koordynacyjna) pod kierunkiem profesora Malinowskiego (wydawcą jest PISnSŚ oraz wydawnictwo Tako z Torunia).

W projekcie tym, finansowanym w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2020 (moduł Tradycja 1a”, umowa nr 0504/NPRH/H1a/83/2015), jako współwykonawcy uczestniczyli: Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie.

Współpracowały w nim także Państwowa Galeria Tretiakowska w Moskwie, Państwowe Muzeum Rosyjskie w Petersburgu, Naukowo-Badawcze Muzeum Akademii Sztuk w Petersburgu, Państwowy Instytut Nauk o Sztuce Ministerstwa Kultury w Moskwie, Lwowska Narodowa Galeria Sztuki im. Borysa Woźnickiego oraz Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie (PISK) dysponujący bogatą spuścizną artysty. Do tej pory ukazały się trzy z czterech tomów „Korpusu” w języku polskim (czwarty czeka na wydanie) oraz dwutomowe wydanie w języku angielskim. Historię życia Siemiradzkiego oraz zawartości poszczególnych tomów „Korpusu” opisuje p. Marzena Królikowska-Dziubecka w ostatnim numerze  (100/2021, s.42) Biuletynu Polonia Włoska.

Prezentacja Korpusu miała już miejsce w Krakowie (24 czerwca 2021) i w Warszawie (22.10.2021).

Wraz z prezentacją „Korpusu” przestawiono publikacje powstałe w  okresie pracy nad nim a wśród nich referaty (w języku angielskim) z konferencji naukowej, która odbyła się jesienią 2018 roku w siedzibie Stacji PAN w Rzymie pt. „Henryk Siemiradzki and the International Artistic Milieu in Rome” (seria Conferenze 145).

Autorzy tych referatów w swoich badaniach korzystali ze spuścizny archiwalnej po Malarzu, znajdującej się w Archiwum Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych oraz z pomocy jej dawnego rektora o. Hieronima Fokcińskiego (+ 2018). W konferencji uczestniczył o. Henryk Droździel SJ, aktualny rektor PISK.

 

Na zdjęciach:
Prezentacja „Korpusu dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego”, fot. o. H. Droździel SJ, Rzym 2021.
Korpusu dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego, fot. o. H. Droździel SJ, Rzym 2021.
Wydawnictwa towarzyszące, fot. o. H. Droździel SJ, Rzym 2021.
Tomy 1-3 „Korpusu dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego” w języku polskim, fot. o. H. Droździel SJ, Rzym 2021. 

Skip to content