Piazza B. Cairoli 117, 00186 ROMA, Włochy +39/06 688 037 50 [email protected]

Robert Danieluk SJ, Lidia Potykanowicz-Suda,
Kard. Stefan Wyszyński – współzałożyciel i protektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych,
Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Rzym 2020.

Kard. Wyszyński i o. Reczek E

Książka w formie albumu powstała w kontekście przygotowań do beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego (planowana na 7 czerwca 2020 r. uroczystość została odłożona z powodu sytuacji sanitarnej). Celem publikacji jest przybliżenie osoby Prymasa Tysiąclecia i jego zasług dla Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych.
Wydawca i Autorzy dokonali tego m.in. poprzez zaprezentowanie unikalnych archiwaliów (dokumentacji fotograficznej, druków ulotnych) pochodzących głównie z archiwum Instytutu.
Książka ilustruje wydarzenia z życia PISK-u związane z Prymasem, w tym m.in. powołanie i rozwój Instytutu, wizyty Kardynała w starej i nowej siedzibie instytucji w Rzymie oraz w Punkcie Konsultacyjnym w Warszawie, wydawnictwo Sacrum Poloniae Millennium, uzyskanie przez Instytut statusu papieskiego, czy wystawa zorganizowana po śmierci Prymasa a poświęcona jego życiu i działalności.
Autorami są historycy – współpracownicy Instytutu: dr Lidia Potykanowicz-Suda (pracownik Archiwum Państwowego w Gdańsku) i dr Robert Danieluk SJ (pracownik Rzymskiego Archiwum Towarzystwa Jezusowego).


Ze Wstępu

Niniejsza publikacja została przygotowana z okazji beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Autorzy przedstawili w niej związki Ks. Prymasa z powstaniem i rozwojem Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych z siedzibą w Rzymie. Ukazuje ona rozległość i głębię myślenia Prymasa Tysiąclecia. Troszcząc się poszukiwanie i zaprezentowanie materiałów archiwalnych, dotyczących historii kościoła w Polsce, historii nierozerwalnie związanej z dziejami Polski w jej obecnych i dawnych granicach, Ksiądz Prymas wybiegał myślą poza to co tu i teraz, poza to co aktualne i konieczne, antycypując odzyskanie przez Ojczyznę pełnej wolności.
Wielkość Księdza Prymasa przejawiła się również w umiejętności znalezienia odpowiedniej osoby, w tym przypadku o. Eugeniusza Reczka SJ, która podzielała Jego intuicje, potrafiła je wcielić w życie, stworzyć struktury organizacyjne i personalne Instytutu i zadbać o to co konieczne do rozwoju.
Do końca życia kard. Stefan Wyszyński wspierał wszechstronnie Papieski Instytut Studiów Kościelnych. Interesował się żywo jego osiągnięciami, jego funkcjonowaniem, planami i wyzwaniami. Pozostawał w bliskim kontakcie z osobami kierującymi i pracującymi w Instytucie. Był nie tylko założycielem i protektorem PISK, ale prawdziwym pasterzem i ojcem.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i wydanie niniejszej publikacji: pani dr Lidii Potykanowicz-Suda, o. Robertowi Danielukowi SJ, o. Lechowi Rynkiewiczowi SJ oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, bez której wsparcia, ta publikacja by się nie ukazała, a na pewno nie tak szybko.
Tak niewielu zrobiło tak wiele w tak krótkim czasie. Niech Pan Was błogosławi obficie w roku, w którym doświadczamy cierpienia spowodowanego epidemią koronowirusa, ale i radością, mamy wciąż nadzieję, z rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, wybitnego Syna Kościoła i Polski oraz współzałożyciela i protektora PISE.

o. Henryk Droździel SJ, Rektor PISK

 

Skip to content