Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w nowej siedzibie Instytutu

Wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 r. zwiększył zainteresowanie mediów, badaczy polską problematyką, a zwłaszcza polskim Kościołem. Przed Instytutem, który od grudnia 1970 r. miał już status Instytutu Papieskiego stanęły więc kolejne zadania. Zwłaszcza temat osoby i działalności nowego papieża Jana Pawła II, pochodzącego zza „żelaznej kurtyny” na wiele lat zdominował jego pracę. Niezapomnianym przeżyciem dla pracowników Instytutu i zaproszonych gości było spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II 8 lutego 1981 r. Papież wizytując w tym dniu parafię przy kościele św. Karola Boromeusza odwiedził Instytut mający od 1974 r. swą nową siedzibę w gmachu przy tym kościele. Gospodarzem spotkania był ks. Hieronim Fokciński SJ, który po śmierci O. Eugeniusza Reczka SJ w 1971 r. przejął kierownictwo Instytutem. Prezentowane poniżej zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych PISK. Ich autorem jest Pontificia Fotografia Felici.

Wybór i opracowanie: dr Lidia Potykanowicz-Suda
Skany: O. dr Lech Rynkiewicz SJ
Przygotowanie techniczne: O. Krzysztof Nowak SJ