Obchody 162. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Rzymie

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Sejm Ustawodawczy uchwałą z 29 kwietnia 1919 r. uznał rocznicę podpisania Konstytucji 3 Maja za święto narodowe. Od tej pory było ono uroczyście obchodzone na terenie całego kraju i poza jego granicami. W Polsce zostało oficjalnie zniesione przez władze komunistyczne w 1951 r. Dopiero po transformacji ustrojowej – ustawą z 6 kwietnia 1990 r. – Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało przywrócone. Na emigracji zaś pamięć o kolejnych rocznicach była cały czas kultywowana. Prezentowane poniżej fotografie pochodzą z zespołu archiwalnego „Spuścizna Karola Kleszczyńskiego (1917-1996; dziennikarz, działacz społeczno-polityczny)” – sygn. 3/530 i dotyczą świętowania 162. rocznicy w Rzymie. Rozpoczęły się one uroczystym nabożeństwem w kościele polskim pw. św. Stanisława B.M. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego (pomnik odsłonięty 19. 12. 1937). Uroczystość zakończyło spotkanie w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej. Wzięli w niej udział m.in. Kazimierz Papèe, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej (zdjęcie nr 1,4,7,10) ks. prof. Walerian Meysztowicz (zdjęcie nr 8) oraz arcybiskup Józef Gawlina (zdjęcie nr 9) Autorem zdjęć jest G. Cappello.

Wybór i opracowanie: dr Lidia Potykanowicz-Suda
Skany: O. dr Lech Rynkiewicz SJ
Przygotowanie techniczne: O. Krzysztof Nowak SJ