Kronika kompanii żołnierzy polskich w Saidzie w Algierii

Pierwsi Polacy pojawili się w Saidzie (północno-wschodnia Algieria) w lutym 1941 r. Potem przybywały kolejne coraz bardziej liczne grupy zdemobilizowanych żołnierzy polskich ewakuowanych z Francji do Afryki Północnej. Utworzono z nich polską kompanię, podzieloną na trzy plutony i zakwaterowaną w koszarach Legii Cudzoziemskiej. Jej dowódcą został por. Jerzy Piątkowski, a szefem st. sierż. Rudolf Benal. Zachowała się kornika tej kompanii, która była prowadzona najprawdopodobniej przez plutonowego Józefa Łukawskiego. Została ona przekazana do zbiorów PISK przez hrabiego Emeryka Hutten-Czapskiego, który w latach 40-tych prowadził działalność dyplomatyczną w Algierii. Kronika, złożona z trzech części, z niezwykłą skrupulatnością dokumentuje i opisuje życie codzienne polskich żołnierzy, a dołączone liczne fotografie ilustrują dodatkowo ich sytuację. Wchodzi ona w skład zespołu ”Kompania żołnierzy polskich w Algierii”. Poniżej prezentujemy część pierwszą kroniki – sygn. 27/1.

Wybór i opracowanie: Rafał Górny
Skany: O. dr Lech Rynkiewicz SJ
Przygotowanie techniczne: Rafał Górny, O. Krzysztof Nowak SJ