Karton filatelistyczny Poczty Osiedli Polskich we Włoszech

W lipcu 1945 r., dzięki staraniom gen. Władysława Andersa, w miejscowościach Barletta i Trani na terenie Włoch powstały osiedla dla uchodźców polskich zwolnionych z obozów koncentracyjnych i z pracy przymusowej w Niemczech. Kierowały się one prawami i ustawami Rzeczypospolitej Polskiej tworząc tym samym miniaturową wolną Polskę na włoskiej ziemi. Pomoc w tworzeniu i zagospodarowaniu osiedli niosła sekcja „Amerykańska Służba Pomocy Katolickiej Polakom”, powstała w 1943 r. w ramach amerykańskiej organizacji War Relief Services – National Catholic Welfare Conference. Z jej inicjatywy w grudniu 1945 r. zostały wydane znaczki pocztowe, bloki filatelistyczne i karton filatelistyczny Poczty Osiedli Polskich. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony był na pomoc dla uchodźców polskich. Prezentowany „Karton filatelistyczny Poczty Osiedli Polskich we Włoszech” pochodzi ze „Spuścizny Karola Kleszczyńskiego (1917-1996; dziennikarz, działacz społeczno-polityczny)” – sygn. 3/444.

Wybór i opracowanie: dr Lidia Potykanowicz-Suda
Skany: O. dr Lech Rynkiewicz SJ
Przygotowanie techniczne: Rafał Górny, O. Krzysztof Nowak SJ