Czcigodny Sługa Boży Stefan Wyszyński w fotografii

Stefan Wyszyński (1901-1981) – polski duchowny rzymskokatolicki, w latach 1946-1948 biskup diecezjalny lubelski, w latach 1948-1981 arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski, od 1953 r. kardynał prezbiter, prymas Tysiąclecia.

20 maja 1983 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny kardynała Stefana Wyszyńskiego na etapie diecezjalnym i trwał do 6 lutego 2001 r. Rok później, tj. 8 lutego 2002 r. działająca przy Stolicy Apostolskiej Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała dekret o jego ważności. W listopadzie 2015 r. kardynał Kazimierz Nycz złożył w tejże Kongregacji Positio super virtutibus, czyli dokumentację o heroiczności cnót Prymasa Tysiąclecia. Nad jego opracowaniem czuwał postulator procesu ks. prof. Zbigniew Suchecki. Materiały zawarte w Positio były podstawą prac różnych komisji w toku procesu beatyfikacyjnego na etapie watykańskim. 12 grudnia 2017 r. podczas sesji zwyczajnej kardynałowie i biskupi z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wyrazili pozytywną opinię o heroiczności cnót kardynała Wyszyńskiego. Kilka dni później, tj. 18 grudnia dekret o heroiczności cnót podpisał papież Franciszek. Od tego momentu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu przysługuje tytuł Czcigodnego Sługi Bożego i zaczyna się w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych procedura badania domniemanego cudu za jego przyczyną.

Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie zgromadził bogatą fotografikę tego Wielkiego Polaka i współtwórcy Instytutu. Znajduje się ona w zespole archiwalnym nr 32 „Zbiór fotografii kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Niektóre z nich prezentujemy na poniższej wystawie.

Wybór i opracowanie: dr Lidia Potykanowicz-Suda, Mariola Szaleniec
Skany: O. dr Lech Rynkiewicz SJ
Przygotowanie techniczne: Monika Szczepańska, O. Krzysztof Nowak SJ