Antykomunistyczne materiały ulotne „Oltrecortiny”

Ośrodek „Oltrecortina” powstał na początku lat 50. XX w. w Rzymie. Celem jego była walka z komunizmem – głównie w zakładach pracy na terenie Włoch – poprzez ostrzeganie włoskiej opinii publicznej przed niebezpieczeństwem tego systemu. Czyniono to za pomocą m.in. wydawnictwa „Oltrecortina”, ulotek, plakatów, broszur, w których poprzez rysunek czy tekst przedstawiano tragedię krajów okupowanych przez ZSRR. Prezentowany poniżej wybór materiałów ulotnych „Oltrecortiny” pochodzi ze „Spuścizny Karola Kleszczyńskiego (1917-1996; dziennikarz, działacz społeczno-polityczny)” – sygn. 3/445, który przez wiele lat kierował tym Ośrodkiem.

Wybór i opracowanie: dr Lidia Potykanowicz-Suda
Skany: O. dr Lech Rynkiewicz SJ
Przygotowanie techniczne: Monika Szczepańska, O. Krzysztof Nowak SJ