Piazza B. Cairoli 117, 00186 ROMA, Włochy +39/06 688 037 50 [email protected]

Papieski Instytut Studiów Kościelnych (PISK) w Rzymie wydał album poświęcony współzałożycielowi i protektorowi Instytutu – Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Autorami bogato ilustrowanej książki są Robert Danieluk SJ oraz Lidia Potykanowicz-Suda.

W wstępie, Rektor PISK, o. Henryk Droździel SJ, napisał:

Niniejsza publikacja została przygotowana z okazji beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Autorzy przedstawili w niej związki Ks. Prymasa z powstaniem i rozwojem Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych z siedzibą w Rzymie. Ukazuje ona rozległość i głębię myślenia Prymasa Tysiąclecia. Troszcząc się poszukiwanie i zaprezentowanie materiałów archiwalnych, dotyczących historii kościoła w Polsce, historii nierozerwalnie związanej z dziejami Polski w jej obecnych i dawnych granicach, Ksiądz Prymas wybiegał myślą poza to co tu i teraz, poza to co aktualne i konieczne, antycypując odzyskanie przez Ojczyznę pełnej wolności.

Wielkość Księdza Prymasa przejawiła się również w umiejętności znalezienia odpowiedniej osoby, w tym przypadku o. Eugeniusza Reczka SJ, która podzielała Jego intuicje, potrafiła je wcielić w życie, stworzyć struktury organizacyjne i personalne Instytutu i zadbać o to co konieczne do rozwoju.

Do końca życia kard. Stefan Wyszyński wspierał wszechstronnie Papieski Instytut Studiów Kościelnych. Interesował się żywo jego osiągnięciami, jego funkcjonowaniem, planami i wyzwaniami. Pozostawał w bliskim kontakcie z osobami kierującymi i pracującymi w Instytucie. Był nie tylko założycielem i protektorem PISK, ale prawdziwym pasterzem i ojcem.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i wydanie niniejszej publikacji: pani dr Lidii Potykanowicz-Suda, o. Robertowi Danielukowi SJ, o. Lechowi Rynkiewiczowi SJ oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, bez której wsparcia, ta publikacja by się nie ukazała, a na pewno nie tak szybko.

Tak niewielu zrobiło tak wiele w tak krótkim czasie. Niech Pan Was błogosławi obficie w roku, w którym doświadczamy cierpienia spowodowanego epidemią koronowirusa ale i radością, mamy wciąż nadzieję, z rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, wybitnego Syna Kościoła i Polski oraz współzałożyciela i protektora PISE.

Osoby zainteresowane albumem powinny kontaktować się z Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych.

 

Skip to content