Piazza B. Cairoli 117, 00186 ROMA, Włochy +39/06 688 037 50 [email protected]

Lech Rynkiewicz urodził się w Wilnie w 1943 r. W 1945 r. przyjechał wraz z rodzicami do Łodzi. Tu rozpoczął naukę w szkole podstawowej, a potem w III Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki. W tym czasie był także ministrantem przy naszym jezuickim kościele p. w. Najświętszego Imienia Jezus.

Do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego (jezuici) wstąpił 5 września 1960 r. Odbył go w Kaliszu pod kierunkiem ojca Stefana Miecznikowskiego. Pierwsze śluby zakonne złożył w Krakowie w 1962 r. Po rozpoczęciu studiów filozoficznych, jako kleryk, został powołany przez ówczesne władze PRL do odbycia służby wojskowej w marynarce wojennej, w specjalnej jednostce dla kleryków w Szczecinie. Po powrocie i ukończeniu studiów filozoficznych oraz teologicznych, dnia 31 lipca 1971 otrzymał świecenia kapłańskie w kaplicy św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej 61, przez posługę bpa Zbigniewa Kraszewskiego.

W maju 1973 wyjechał do Rzymu na studia z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Po raz drugi przyjechał do Rzymu w 1980, tym razem do pracy w Radiu Watykańskim.

Lech Rynkiewicz SJ, od sierpnia 1980 do sierpnia 2013, jako pracownik Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego, był nieodłącznym towarzyszem pielgrzymek św. Jana Pawła II. Jednym z jego zadań było przygotowanie dla papieża wszechstronnych informacji na temat kraju, do którego przybywał. (1)

Po zakończeniu pracy w Radiu Watykańskim, od września 2013 dołączył do wspólnoty posługującej w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych, gdzie pracuje do dziś. W tym czasie pełnił m.in. funkcję przełożonego wspólnoty.

Dnia 31 lipca br. w kościele jezuickim w Gdyni o. Lech Rynkiewicz wraz z grupą współbraci wyświęconych razem z nim, obchodził 50-lecie kapłaństwa. (2) Uroczystościom przewodniczył Przełożony Prowincji  Wielkopolsko-Mazowieckiej o. Tomasz Ortmann. (3)

Przez cały czas pobytu w Rzymie o. Rynkiewicz posługiwał i posługuje  bezpośrednio w duszpasterstwie, głosząc kazania, rekolekcje, konferencje, a także jako kapelan wspólnot neokatechumenalnych.

Dziękując Jubilatowi za lata pracy na niwie Pańskiej, za oddanie i profesjonalizm, życzymy sił i radości z racji pięknego jubileuszu 50. rocznicy święceń kapłańskich, w pracy na większą chwałę Pana Boga.

o. Henryk Droździel SJ, Rektor PISK, ze Współbraćmi i Współpracownikami

 

1. Jan Paweł II w samolocie, w czasie jednej z podróży apostolskich czyta materiał przygotowany przez o. Lecha Rynkiewicza.

2. Przed pięćdziesięciu laty, dnia 31 lipca przyjęli święcenia: o. Michał Bogusz, o. Sylwester Jasiak, o. Edmund Lenz, o. Lech Rynkiewicz, o. Józef Tarnawa. Natomiast sześćdziesiąt lat temu w uroczystość św. Ignacego święcenia przyjęli: o. Antoni Masier i o. Julian Sulowski.

3. Zdjęcie z uroczystej Mszy św. jubileuszowej w kościele św. Stanisława Kostki, w Gdyni. Od lewej: o. Sylwester Jasiak, o. Julian Sulowski, o. Prowincjał Tomasz Ortmann, o. Lech Rynkiewicz, o. Edmund Lenz. Gdynia 31.7.2021.

 

 

 

 

 

Skip to content